Gradsko veće odbilo amandmane prof. dr Dunje Prokić na Predlog odluke budžeta

Gradsko veće je,  na 95. sednici, utvrdilo Predlog odluke o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Sombora. Predlog navedene odluke, na jednoj od narednih sednica, razmotriće i odbornici  Skupštine grada Sombora.

Članovi Veća su razmotrili i odbacili četiri amandmana koje je na Predlog odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, podnela  odbornica Skupštine grada Sombora prof. dr Dunja Prokić.

Na 95. sednici, održanoj 20. decembra, Gradsko veće je imenovalo Komisiju za konačni obračun radova na sanaciji i adaptaciji spomen obeležja Muzej „Batinske bitke“ u Bezdanu i prihvatilo informaciju u vezi procene tržišne vrednosti nekretnina.

Veće je utvrdilo kriterijume i tekst javnog poziva za sufinansiranje programa u oblasti sporta  u 2018. godini i odlučilo o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs