Gradsko veće utvrdilo raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite, u oblasti kulture i sporta

Gradsko veće je na 108. sednici, održanoj u petak, 9. marta 2018. godine, prihvatilo predloge nadležnih komisija i odobrilo raspodelu sredstava u oblasti sporta za 2018. godinu, raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata, programa i manifestacija u kulturi za 2018. godinu, te raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata udruženja građana iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u 2018. godini.

Veće je utvrdilo i Predlog Odluke o osnivanju Ustanove za fizičku kulturu Sportski centar „Soko“ u Somboru. Razlozi za donošenje nove odluke su pravne prirode. Od momenta osnivanja Ustanove za fizičku kulturu 1995. godine do danas, izvršene su izmene Zakona o javnim službama, usvojen je Zakon o sportu i potrebno je novu Odluku uskladiti sa odredbama navedenih zakona, kao i sa Zakonom i Uredbom o klasifikaciji delatnosti. Predlog Odluke, po hitnom postupku, upućen je na razmartanje Skupštini grada Sombora.

Na 108. sednici, Veće je donelo Pravilnik o postupku, načinu i bližim uslovima ostvarivanja prava na materijalnu podršku u oblasti socijalne zaštite, te usvojilo ponudu i program rada JKP „Čistoća“ u okviru akcije „Meseca čistoće“  u 2018. godini.

Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs