Grupa migranata stigla u Sombor

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike  Srbije doveo je 6. novembra u Sombor prvu grupu migranata. Migranti su smešteni u objekat izgrađen u tu svrhu. Prve stanovnike centra posetila jegradonačelnica  Dušanka Golubović, koja je podsetila  da je prihvatni centar u Somboru izgrađen  zahvaljujući donaciji Fondacije „Help“ i uz pomoć Komesarijata za izbeglice koji će ovim objektom  upravljati za vreme trajanja migrantske krize. Gradonačelnica Golubović je istakla da su prvi stanovnici prihvatnog centra iz Avganistana, a doveo ih je Komesarijat za izbeglice koji je njihovim dovođenjem preuzeo upravljanje ovim centrom. O tome smo razgovarali na sastanku Saveta za migracije i  konstatovali da je bezbednosna situacija na zadovoljavajućem nivou. Pratićemo tok dešavanja, s obzirom da ovo neće biti kratkotrajan boravak migranata kao što je bio do sada, na pola dana, dan ili dva, već će trajati nešto duže. Zaključili smo da će svi – policija, zdravstvo, Crveni krst i Grad, svako sa svog aspekta, preduzeti mere kako bi se naši građani osećali bezbedno, a migranti dobili šta im je potrebno. Zlatko Milićević, poverenik  službe Komesarijata u Somboru, koji je i bio u centru pri smeštaju migranata naveo je da su u objekat smeštene porodice iz Avganistana. – Porodice su registrovane, dobile su brojeve  koji su bitni za dalji regularan prelazak u Mađarsku i nastavak njihovog kretanja ka Nemačkoj. U objektu su smeštena 122 lica, od kojih je 68-oro  dece, 27 žena i 28 muškaraca, što malo prevazilati kapacitete centra, ali su u pitanju deca koja  mogu lakše da se smeste. To je maksimalan broj osoba kojima  možemo garantovati higijenske i druge uslove, kao i bezbednost svih stanovnika ovog centra. Ova grupa migranata ovde će boraviti oko mesec dana – naveo je Milioćević i naglasio da će  objekat potpuno biti završen za 20-ak dana. Na licu mesta bio je i somborski Crveni krst koji je i ovog puta bio na nivou zadatka koji mu je poveren ovakvim i sličnim  situacijama. – Crveni krst je  skladu sa svojim mandatom i kao pomoćni organ države u vanrednim situacijama izvršio  sve pripreme za obezbeđivanje tri obroka dnevno za migrante koji su pristigli u prihvatni centar. Hranu za distribuciju obroka obezbedili su Crveni krst Srbije i organizacija „Help“ iz Beograda.  Imamo izvanrednu saradnju sa Komesarijatom za izbeglice i lokalnom samoupravom  koji su nam na raspolaganju za  sve što je potrebno  kako bi ovaj centar funkcionisao i  naša  humanitarna misija uspela – istakla je Biljana Klipa, sekretar Crvenog krsta u Somboru. Prihvatni centar migranata posetili su i Goran Milić, član Gradskog veća za oblast međunarodne saradnje i saradnje sa republičkim i pokrajinskim organima i Boris Bulović, pomoćnik gradonačelnice za urbanizam i zaštitu životne sredine – navodi se u dopisu Gradske službe Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću.