Imenovana stručna komisija koja će odlučiti o finansiranju medija u Odžacima za tekuću godinu

Na 26. sednici Opštinskog veća opštine Odžaci usvojen je Pravilnik o uslovima kućne nege, kao i o uslovima dnevnog boravka za decu, mlade i odrasla lica sa telesnim invaliditetom, odnosno sa intelektualnim teškoćama. Sem toga, imenovana je komisija za ocenu projekata i utvrđivanje predloga o dodeli sredstava podnetih na Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Odžaci u 2021. godini. Usvojen je i Pravilnik o metodologiji  formiranja cene usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou.

Sledeći akt je razmatran i upućen Skupštini opštine na usvajanje:

6. Izveštaj o radu za 2020. godinu, Javne ustanove „Sportski centar Odžaci“ Odžaci.