Inicijativni sastanak za formiranje Saveta za prevenciju vršnjačkog nasilja i maloletničke delinkvencije

Savet  za planiranje socijalne politike grada Sombora je u svom planu rada za 2017. godinu,  borbu  protiv svih oblika nasilja nad decom definisao kao prioritet.  U skladu sa planom i definisanim zadacima predsednica Saveta Tamara Savović je organizovala sastanak sa predstavnicima svih  relevantnih institucija u gradu koje se aktivno bave problemom nasilja među decom i mladima.

„Inicijativni  sastanak smo organizovali  sa ciljem da se konstituiše multisektorski savet za prevenciju vršnjačkog nasilja i maloletničke  delinkvencije“ navodi Savović.

Inicijativnom  sastanku prisustvovali su predstavnici  Osnovnog i Višeg javnog tužilaštva, Osnovnog suda, Policijske uprave, Centra za socijalni rad, Pedagoškog fakulteta, Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“,  Zavoda za javno zdravlje, osnovnih i srednjih škola i civilnog sektora.

Na inicijativnom sastanku bilo je reči i o koordinaciji institucija koje se bave problematikom  nasilja nad decom i međuinstitucionalnim  vidovima saradnje. Multisektorski savet očekuje da će imati podršku roditelja i dece koje najviše pogađa problem nasilja nad i među decom, a roditelji bi zapravo i trebalo da budu njihovi najvažniji saradnici.

Savet za planiranje socijalne politike grada,  ovakvim i sličnim aktivnostima,  želi da ostvari svoj primarni cilj, a to je da Sombor bude grad u kojem zaštita od nasilja nije privilegija, već osnovno pravo deteta i  gde su kultura i pristojnost  životni ambijent – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.