Intenzivan rad komunalnih preduzeća tokom prethodne nedelje u opštini Kula

U protekloj nedelji, radnici javnih komunalnih preduzeća u opštini Kula, intenzivno su radili na poslovima uređenja svih naselja.

Radnici JKP „Komunalac“, kosili su zelene površine na više lokacija u Kuli, a nastavljeno je i prolećno orezivanje stabala u Kuli i Crvenki, kao i seča stabala koja ugrožavaju stambene objekte.

Izvršeno je testiranje bunara 8 i 4 na izvorištu Štolc, uključujući i redovno održavanje fekalnih stanica. Prikupljena PET ambalaža je reciklirana i balirana, a nove sadnice cveća i drveća su zalivane. Ulična rasveta je proveravana i zamenjene su sijalice u ulici Veljka Vlahovića, kao i na reflektorima na školskom igralištu u Novoj Crvenki.

Ekipa Zoohigijene pored redovnih aktivnosti, vršila je pripremu pasa za udomljavanje, kao i kontrolu naselja Kruščić.

JKP „Ruskom“, pored redovnih aktivnosti, nastavilo je sa košenjem zelenih površina, a vršena je i zamena vodomera na više lokacija u sklopu održavanja vodovodne mreže.

Pored prolećnog orezivanja i sakupljanja grana nakon ovog posla, radnici JKP „Vodovod“ iz Crvenke, kosili su travu u dvorištu Pravoslavne crkve, postavljali granične stubiće u ulici Moše Pijade i ravnali bankine u ulici Maršala Tita.

U Sivcu je, u prethodnoj nedelji, uklonjena divlja deponija, pokošeni su šančevi i oko bankina u glavnoj ulici, kao i prostor oko sportske hale. Na platou ispred mesne zajednice, posađeno je cveće. Takođe, sanirana je havarija na vodovodnoj mreži.