Intenzivna dezinfekcija obeležila prethodnu nedelju u opštini Kula

U nedelji kada je ceo svet zastao na trenutak, kada se strah uselio u svaki dom i kada je strepnja od opakog virusa usporila život svih nas, radnici javnih komunalnih preduzeća nisu stali sa svojim poslovima. Naprotiv, svi oni su postali svesni da su, pored medicinskih radnika, oni ti koji će najviše doprineti sprečavanju pojave virusa COVID 19.
Radnici JKP „Vodovod“, pored redovnih aktivnosti tokom nedelje, uređenja centra Crvenke i lokalnog groblja, sanirali su kvar na pumpi bunara vodovodne mreže i započeli su dezinfekciju javnih površina i ustanova od javnog značaja. Tokom noći su dezinfikovali stambene zgrade i puteve u naselju.
U Ruskom Krsturu i Kruščiću, ekipe JKP „Ruskom“ prva dva dana protekle nedelje proveli su na uobičajenim poslovima i uređenju naselja. Nakon toga, akcenat je stavljen na sprečavanje pojave korona virusa i dezinfekciju javnih površina, objekata i ulica u naseljima. Radnici ovog komunalnog preduzeća svakodnevno dezinfikuju objekte od javnog značaja i prostor oko njih.
Sivačko javno komunalno preduzeće „Radnik“, početkom nedelje krčilo je i uređivalo deponiju u blizini naselja, radnici su montirali česmu u centru, sanirali su kvar na vodovodnoj mreži u ulici Maršala Tita, vršili redovnu zamenu vodomera i ispiranje vodovodne mreže. Zatim je krenula akcija dezinfikovanja javnih površina, objekata od javnog značaja,stambenih zgrada i ulica u Sivcu.
Ekipe JKP „Komunalac“, u danima iza nas, od trenutka kada je stupila na snagu vanredna situacija, svakodnevno su na terenu i pored svojih redovnih aktivnosti, svi zaposleni zajedno sa volonterima vrše tretiranje javnih površina, objekata od javnog značaja, stambenih zgrada i ulica, rastvorom na bazi hlora, kako bi sprečile pojavu virusa. Električari JKP „Komunalac“ su tokom nedelje postavili javnu rasvetu u Kumrovačkoj ulici i na Ciglani, a na kraju radne nedelje, ekipe ovog komunalnog preduzeća pokazale su još jednom humanost i brigu za najugroženije, pošto su porodici, čija je kuća stradala u požaru, raskrčili teren i uklonili uginule životinje. Takođe, ova ekipa radnika u poslepodnevnim časovima u subotu, uvidevši važnost prevencije u borbi protiv korona virusa, izvršila je dezinfekciju Opšte bolnice u Vrbasu.