Invalidna lica iz opštine Odžaci mogu podneti zahtev za godišnju parking kartu

Opština Odžaci je raspisala javni poziv licima sa invaliditetom za ostvarivanje prava na izdavanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom u 2018. godini.

Javni poziv je upućen zainteresovanim osobama sa invaliditetom i udruženjima osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine.

Lice koje želi da ostvari pravo iz ovoj javnog poziva mora podneti Opštinskoj upravi opštine Odžaci – Odeljenju za društvene delatnosti zahtev za izdavanje potvrde o ispunjenosti uslova za dobijanje parking karte za označavanje vozila invalidnog lica, radi korišćenja parking mesta za osobe sa invaliditetom.

Zahtev se predaje na pisarnici Opštinske uprave u Odžacima zajedno sa potrebnom dokumentacijom i dokazima koji su navedeni u javnom pozivu.

Lice koje ostvari pravo na dobijanje parking karte za označavanje vozila dužno je da dostavi jednu fotografiju formata 30×35 cm, fotokopiju lične karte i saobraćajne dozvole.

Zahtevi za korišćenje parking karata osoba sa invaliditetom mogu se podnositi tokom kalendarske godine, a preuzimaju se na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci.

Izvor: Radio Odžaci