Invalidnost kao razlog za nasilje

Invalidnost je sporan koncept, on ima različita značenja u različitim društvenim i medicinskim zajednicama. Kod osoba sa invaliditetom postoji stanje kada osobe ne mogu da izvedu određene aktivnosti koja većina ljudi može. Te nesposobnosti suštinski onemogućuju invalidne osobe u razvijanju socijalne komunikacije.

Portal 025.rs istražio je probleme koje se tiču diskriminacije osoba sa invaliditetom na teritorije opštine Kula. Prema raznim anketama i razgovorima sa našim sagovornicama, moramo biti svesni ozbiljnosti ovog problema. U jednoj školi se dogodio jedan od ovih problema, počeo je sa diskriminacijom, a  završio sa vršnjačkim nasiljem. Naime, jedan od učenika ima poteškoća sa hodom od malena, to je jedna vrsta urođene invalidnosti, doživljala diskriminaciju od svojih vršnjaka. Poteškoće su vezane za njegov otežan hod, pa samim tim je invalidnost primetna na prvi pogled. Problemi su se dešavali prilikom školskih odmora, na putu do kuće ili škole. Vršnjaci su tog dečaka odbacivali, ignorisali, a kasnije je usledilo ismevanje i pogrbne reči, kao “šepavko”, “smotanko”, “puž” i slično. Dečak je bio sposoban da hoda, samo je to bilo malo otežano, ali pomoć mu nije trebala. On je bio veoma inteligentan, jedan od najboljih đaka u svom razredu, omiljen među profesorima. Deca ga nisu doživljavala na taj način, nego sasvim suprotno. Dečak, u ovom slučaju žrtva, veoma emocionalno doživljava ovaj vid verbalnog nasilja. Nakon toga, problem je primetila učiteljica. Problem je rešen,  organizovanjem raznih radionica i svakodnevnoj priči o ovoj vrsti problema. Škola i učenici su anonimni činioci ovog projekta.

Ova deca su u većini slučajeva, veoma intelektualno sposobni i spremni na svaki vid saradnje ili druženja, takođe se ne boje samog rada, napredovanja ili igre. Imaju velike želje za učestvovanjem u samom društvu, kao i veliku želju za samim prihvatanjem.

Projekat podržan od strane gradske uprave Kula