Izgradnja i rekonstrukcija atmosferske kanalizacije

U naseljenom mestu Karavukovo, danas su otpočeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji atmosferske kanalizacije u dužini od 1333,23 metara + 405,24. Ulice koje su obuhvaćene projektom su: Svetog Save, 8.brigade, Pčinjska, Radnička i ulica Vuka Karadžića. Ukupna vrednost radova iznosi 8.394.758,29 sa PDV-om. Sredstva su obezbeđena od strane Uprave za kapitalne infesticije u iznosu 4.725.420,98 dinara dok je preostali iznos od 3.669.337,31 obezbedila lokalna samouprava. Rok za završetak radova je 30.05.2019.