Izgradnja staze u Rastini, asfaltiranje trotoara u Gakovu

Radnici „Vojput“ d.o.o iz Subotice, započeli su radove na izgradnji prilazne staze spomeniku žrtvama fašizmau naseljenom mestu Rastina. U toku dana,zvršeni su radovi na iskopu i izgradnji nosećeg sloja, a ovom prilikom, biće izgrađena staza dužine od oko 20 metara. JKP „Prostor“ Sombor vrši stručno tehnički nadzor nad izvođenjem ovih radova.

Takođe, naseljenom mestu Bezdan, radnici “Vojput”-a nastavili su saradovima na održavanju trotoara u naseljenom mestu Gakovo. Nakon što su izvršeni pripremni radovi, koji su podrazumevali iskopina sipanje slojeva peska i tucanika, pristupilo se asfaltiranju. Svi radovi se izvode prema usvojenom planu održavanja trotoara za 2020 godinu. JKP “Prostor”Sombor, kao Upravljač puta, obavlja stručno tehnički nadzor na dobavljanje movih radova.