Izložba fotografija oružja korišćenog u Prvom srpskom ustanku

Povodom Dana državnosti koji se u Srbiji obeležava 15. i 16. februara, ogranak biblioteke u Deronju je postavio izložbu fotografija oružja korišćenog u Prvom srpskom ustanku.

Svi zainteresovani mogu da pogledaju razliku između sablje i jatagana. Dužinu cevi i oblik pušaka zvanih ” krdžalinka”, “tančica” i “šišana” , kao i “džeferdar”. Izgled prvog drvenog topa kao i izgled vojnih uniformi  nošenih od strane ustanika.

Originalno oružje kao i uniforme danas se kao eksponati čuvaju u Vojnom muzeju Beograda.