Javna rasprava o Nacrtu odluke o javnoj rasveti

Javna rasprava o Nacrtu  odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora sprovodiće se u periodu od 1. do 8. juna 2018. godine.

Odlukom o javnoj rasveti regulišu se uslovi za vršenje poslova javne rasvete, a naročito poveravanje poslova javne rasvete. Odlukom se reguliše i održavanje javne rasvete, kao i redovno snabdevanje električnom energijom.

Pod javnom rasvetom podrazumeva se sistem objekata, instalacija i uređaja za osvetljavanje javnih površina, odnosno  ulica, trgova, mostova, pešačkih  površina pored stambenih i drugih objekata, parkova, objekata u javnoj svojini i drugih površina na kojima je predviđena javna rasveta.

Primedbe, sugestije i komentare na Nacrt odluke građani mogu  dostaviti na adresu: Odeljenje za komunalnu delatnost,  imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor.

Primedbe građani mogu dostaviti i elektronskom poštom na e-mail: vdespotovic@sombor.rs.

Prezentacija i završna rasprava o Nacrtu odluke o javnoj rasveti  održaće se 8. juna u vremenu od 11.00 do 11.30 časova, u sali 108, prvi sprat, zgrada Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Nacrt odluke o javnoj rasveti na teritoriji grada Sombora,  dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs