Javna rasprava o Nacrtu odluke o prvim izmenama i dopunama odluke o uređenju grada

Odeljenje za komunalne  delatnosti, imovinsko-pravne  i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora pripremilo je Nacrt odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada.

Nacrt odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada biće na javnoj raspravi od 12. do 19. januara 2018. godine, a primedbe i predlozi mogu se uputiti na e-mail: vdespotovic@sombor.rs  ili predati na pisarnici Gradskog uslužnog centra (prizemlje zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor, šalter 11 i 12).

Prezentacija Nacrta Odluke  održaće se 19. januara 2018. godine  od 10.00 do 11.00 časova u sali 108, prvi sprat zgrade lokalne samouprave, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Nacrt odluke o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju grada dostupan je ovde, a Rešenje Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture ovde.

Izvor: sombor.rs