Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Kula

Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Kula, u trajanju od 15 (petnaest) dana, sprovešće se počev od 15. marta 2019. godine i trajaće zaključno sa 29. martom 2019. godine.

Javna rasprava o nacrtu Statuta opštine Kula će se sprovesti isticanjem na oglasnoj tabli u zgradi Skupštine opštine Kula, Lenjinova br. 11, objavljivanjem na sajtu Opštine Kula www.kula.rs i na oglasnim tablama mesnih zajednica na teritoriji opštine Kula.

Nacrt Statuta opštine Kula biće predstavljen svakog radnog dana za vreme trajanja javne rasprave u zgradi Opštine Kula, ulica Lenjinova broj 11, kancelarija broj 105 od 12,00 do 14,00 časova.

Primedbe i predlozi na nacrt Statuta opštine Kula mogu se u pisanom obliku dostaviti Službi Skupštine opštine i Opštinskog veća, Kula, Lenjinova br. 11.

Prethodno je Opštinsko veće donelo Zaključak, kojim je utvrđen nacrt Statuta opštine Kula.

Zaključak možete preuzeti na http://kula.rs/wp-content/uploads/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0.pdf

Izvor: kula. rs