Javna rasprava o nacrtu tri opštinske odluke

Upućen je poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu tri opštinske odluke.

Javni uvid u Nacrt Odluke o opštinskim administrativnim taksama i Nacrt Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima može se obaviti u periodu od 11. do 17. decembra u prostorijama Odeljenja za opštu upravu i poslove organa opštine u kancelariji broj 6, u vremenu od 10 do 14 časova svakog radnog dana, a 17. decembra do 10 časova.

Javni uvid u Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama može se obaviti u istom periodu u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove, kancelarija broj 26.

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije na nacrt ovih odluka u pismenom obliku, najkasnije do 17. decembra do 10 časova, putem pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci.

Javna rasprava će se održati 17. decembra u 10.30 časova, u sali Opštinskog veća Opštine Odžaci, kada sva pravna i fizička lica mogu obrazložiti svoje primedbe i sugestije upućene tokom javnog uvida.

Nacrti ovih odluka objavljeni su na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci www.odzaci.rs i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Odžaci.

Izvor: Radio Odžaci