Javni konkurs za dodelu ogrevnog drveta za građane na teritoriji opštine Odžaci

Građani koji žive na teritoriji opštine Odžaci mogu da ostvare pravo na jednokratnu i bespovratnu pomoć u ogrevnom drvetu u iznosu do 2 kubna metra po porodičnom domaćinstvu, gde je lice kome je odobrena pomoć u ogrevnom drvetu dužno da obezbedi prevoz.

Pravo na pomoć mogu da ostvare podnosioci zahteva ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:
• nezaposlena lica koja žive sama u domaćinstvu,
• korisnici dečijeg dodatka (jednoroditeljske porodice),
• korisnici dečijeg dodatka (koji imaju troje i više dece),
• korisnici penzije čija visina penzije ne prelazi iznos od 15.000,00 dinara mesečno,
• lica sa invaliditetom (smanjenje ili gubitak radne sposobnosti).

Uz zahtev za dodelu pomoći, koji se podnosi u opštini , podnosilac je dužan da dostavi sledeće dokaze:

• Za nezaposlena lica koja žive sama u domaćinstvu (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje ili očitana zdravstvena knjižica).
• Korisnici dečijeg dodatka (jednoroditeljske porodice) – rešenje da su korisnici dečijeg dodatka.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice Opštinske uprave putem zahteva.
Zahtev se može preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci.
Zahtevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se lično ili poštom na adresu:
Pisarnica opštinske uprave Odžaci
Knez Mihajlova 24
25250 Odžaci
sa naznakom Konkurs za realizaciju ″ZA DODELU OGREVNOG DRVETA ZA GRAĐANE NA TERITORIJI OPŠTINE ODžACI″
Rok za podnošenje zahteva je od 09. – 17. oktobra 2019. Godine

Kompletan tekst konkursa možete pogledati na zvaničnoj internet stranici opštine Odžaci

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-konkurs-za-dodelu-za-dodelu-ogrevnog-drveta-za-gradane-na-teritoriji-opstine-odzaci