Javni konkursi za sufinansiranje programa udruženja građana

Obaveštavaju se udruženja građana sa teritorije opštine Odžaci da su danas raspisani Javni konkursi za sufinansiranje programa udruženja građana.

Sredstva se dodeljuju za programe koji će se realizovati najkasnije do 31.12.2020.godine.

Konkursna dokumentacija se preuzima sa zvanične internet prezentacije opštine Odžaci, putem sledećih linkova:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/20210301-javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programa-udruzenja-gradana-iz-oblasti-kulture

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/20210301-javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programa-ostalih-udruzenja-gradana

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/20210301-javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programa-udruzenja-gradana-iz-oblasti-kulturno-umetnickih-drustava

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/20210301-javni-konkurs-opstine-odzaci-za-sufinansiranje-programa-udruzenja-gradana-iz-oblasti-socio-humanitarnih-delatnosti

Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa (u daljem tekstu:Lista), koju utvrđuje Komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Zastupnik udruženja učesnika konkursa ima pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju Liste u roku od tri radna dana od dana objavljivanja iste na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci.

Prigovor na Listu se može podneti Komisiji u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci i na oglasnim tablama Opštinske uprave Odžaci.Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora , nakon čega upućuje Listu Opštinskom veću opštine Odžaci.

Opštinsko veće će doneti Rešenje o dodeli sredstava u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.