Javni poziv bankama za kreditiranje “malih” preduzetnika

Grad Sombor objavio je Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje privrednih subjekata („mikro“ i „mala“ pravna lica) i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Grada Sombora uz učešće lokalne samouprave u sufinansiranju redovne kamate na kratkoročne kredite.

Za finansiranje kamate na dodeljene kredite Grad Sombor je izdvojio iznos od 1.000.000,00 dinara.

Privredni subjekat („mikro“ i „malo“ pravno lice) i preduzetnik iz ima pravo na jedan kredit koji ne može biti veći od 500.000,00 dinara;

Prednost za dodelu kredita imaće privredni subjekti i preduzetnici koji se bave proizvodnjom, prerađivačkom delatnošću, trgovinom i ugostiteljstvom.

Grad Sombor će sa svim bankama koje ispunjavaju uslove zaključiti ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji.

Za svaki odobreni kredit Grad Sombor će sufinansirati ceo iznos kamate na godišnjem nivou.

Više informacija možete da pogledate ovde.