Javni poziv udruženjima koja neguju identitet nacionalnih manjina da predlože projekte za sufinansiranje u 2018. godini

Grad Sombor pruža podršku udruženjima koja čuvaju, neguju i unapređuju nacionalni i kulturni identitet nacionalnih manjina, odnosno nacionalnih zajednica, u oblasti tradicionalnih ili inovativnih aktivnosti.

Kako bi se podrška realizovala raspisan je JAVNI POZIV za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja neguju identitet nacionalnih manjina-nacionalnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu.

Udruženja koja podnose projekat moraju ispunjavati jedan ili više ciljeva, navedenih u javnom pozivu, a to su: unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina kroz implementaciju projekata, očuvanje i negovanje govora i jezika, narodnih običaja i starih zanata. Cilj projekta može biti negovanje saradnje sa matičnim zemljama i drugi oblici međunarodne saradnje, predstavljanje kulturnih dobara pripadnika nacionalne zajednice od izuzetnog značaja, kao i negovanje književnog, dramskog, scenskog, muzičkog i likovnog stvaralaštva nacionalnih zajednica i drugi ciljevi.

Javni poziv je raspisan 22. decembra 2017. godine, a rok za prijavljivanje programa/projekata je 15 dana od dana raspisivanja poziva.

Predlozi projekata se podnose u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom na adresu:

Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, Sombor, ili lično u Uslužnom centru Gradske uprave (prizemlje zgrade lokalne samouprave Trg cara Uroša 1, Sombor), na šalter 11 ili 12, sa naznakom „za konkurs NE OTVARATI“.

Tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima dostupan je ovde.

Izvor: sombor.rs