Javni poziv za izbor članova radne grupe

Gradonačelnica grada Sombora donela je Odluku o sprovođenju javnog poziva za izbor članova radne grupe za izradu Lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020. za grad Sombor.

Partnerstvo za otvorenu upravu je međunarodna inicijativa koja se zalaže za unapređenje saradnje vlasti i civilnog društva, a Lokalni akcioni plan je najvažniji instrument učešća jedne lokalne samouprave u Partnerstvu za otvorenu upravu. Ovaj plan treba da definiše obaveze za podsticanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti u radu lokalne samouprave.

Pozivaju se zainteresovani punoletni građani sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora da se prijave za članstvo u radnoj grupi za izradu lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

Prijava treba da sadrži biografiju i tekst do 300 reči o tome zašto želite da budete član radne grupe, a šalje se putem elektronske pošte na gusombor@sombor.rs najkasnije do 22. marta 2019. godine.

Originalni poziv i kriterijume za izbor članova pogledajte na https://www.sombor.rs/aktuelnosti/javni-pozivi/javni-poziv-za-izbor-clanova-radne-grupe-za-izradu-lokalnog-akcionog-plana-partnerstva-za-otvorenu-upravu-za-period-2019-2020-za-grad-sombor/

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću