Javni poziv za izvođenje javnih radova u Odžacima

Predsednik opštine Odžaci raspisisao je javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2017.godini u opštini Odžaci.

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje opština Odžaci na osnovu javnog poziva. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 3 meseca.

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

Za sprovođenje javnog rada opština Odžaci isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za zaradu lica angažovanih na sprovođenju javnog rada.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od 20.000 dinara, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreza na zaradu.

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
• socijalnih i humanitarnih delatnosti,
• održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
• održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

 KOMPLETAN TEKST JAVNOG POZIVA MOŽETE POGLEDATI OVDE

 PRIJAVA ZA JAVNE RADOVE