Javni poziv za podnošenje predloga kandidata za dodelu nagrade „22. oktobar“ opštine Odžaci za 2019. godinu

Opštinsko veće opštine Odžaci je na 82. sednici održanoj dana 05.09.2019. godine donelo Zaključak kojim je uputilo Javni poziv za podnošenje predloga kandidata za dodelu nagrade „22. oktobar“ opštine Odžaci za 2019. godinu, koja predstavlja posebno i najviše društveno priznanje u opštini Odžaci.

Nagrada „22. oktobar“ opštine Odžaci se dodeljuje :
– za izuzetna dostignuća u oblasti privrede,
– za najbolje postignute rezultate u oblasti sporta,
– za najistaknutije pojedince i grupe u oblasti naučno-istraživačkog rada,
– za izuzetna dostignuća u oblasti kulture i obrazovanja,
– za najveći doprinos u oblasti humanitarnog i socijalnog rada.
Nagrada „22. oktobar“ se dodeljuje pojedincima, grupama i pravnim licima.

Predlog kandidata za dodelu nagrade „22. oktobar“ opštine Odžaci mogu podneti :
– privredna društva, javna preduzeća, ustanove, strukovna udruženja, uduženja građana i drugi oblici organizovanja pravnih lica i
– građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci.

Predlog kandidata sa pisanim obrazloženjem podnosi se Opštinskom veću opštine Odžaci zaključno sa 30.09.2019. godine do 15 časova, predajom predloga u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Odžaci ili u mesnim kancelarijama, odnosno predajom pošti Srbije.
Kovertu adresirati na adresu : „Opštinsko veće opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24, Odžaci, sa napomenom : „za nagradu „22. oktobar“, ne otvarati“.

Kompletan tekst Javnog poziva može se preuzeti sa zvanične internet prezentacije opštine Odžaci:
https://www.odzaci.rs/vesti/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-kandidata-za-dodelu-nagrade-22-oktobar-opstine-odzaci-za-2019-godinu