Javni poziv za unapređenje uslova stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji grada Sombora

Gradsko veće Grada Sombora je na svojoj 115. sednici donelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za izbor korisnika pomoći za unapređenje uslova stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji grada Sombora dodelom paketa građevinskog materijala.

Predmet Javnog poziva predstavlja dodelu paketa građevinskog materijala za unapređenje uslova stanovanja pripadnika romske nacionalne manjine na teritoriji grada Sombora. Pomoć je bespovratna.

Zainteresovana lica podnese prijave na Javni poziv sa potrebni dokazima Komisiji za izbor korisnika za unapređenje uslova stanovanja Roma grada Sombora, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana javnog oglašavanja.

Dokumenta:

Javni poziv

Kriterijumi

Obrazac za prijavljivanje

Izvor: Gradska uprava grada Sombora