Jeftinije grejanje za korisnike usluga JKP „Energana“

Gradsko veće je prihvatilo druge izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Čistoća“ za 2018. godinu i na dalje odlučivanje uputilo odbornicima Skupštine grada Sombora.

Predložene izmene se odnose na investiciono ulaganje za nabavku potrebnih vozila i opreme  neophodne za obavljanje delatnosti, za šta je potrebno 54,24 miliona dinara.

Sredstva potrebna za realizaciju investicije obezbediće se iz sopstvenih sredstava u iznosu od 12,24 miliona dinara, a 42 miliona dinara bi se obezbedila iz dugoročnog kredita, za šta je potrebna saglasnost Gradskog veća, odnosno Skupštine grada.

Na 132. sednici,  Gradsko veće je dalo saglasnost na manju cenu daljinskog grejanja. Prema novom cenovniku,  koji će JKP „Energana“ primenjivati od 1. oktobra 2018. godine,  cena kilovat  časa utrošene energije iznosiće 5,66 dinara bez obračunatog PDV-a, što je za 4,55 odsto  manje od cene koja je sada u primeni.  Za oko četiri odsto biće manji i fiksni deo troškova  tokom 12  meseci, odnosno  iznosiće 30,39 din/m²  (bez PDV-a).

Članovi Veća su ovlastili somborski Crveni krst da bude nosilac aktivnosti realizacije “Servisa za podršku roditeljstva”, kao jedne od mera populacione politike.

Veće je na 132. sednici, održanoj danas, utvrdilo i Predlog odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga radi  poboljšanja  položaja ratnih veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i predlog na razmatranje i odlučivanje uputilo Skupštini grada Sombora.

Izvor: sombor.rs