JKP “Komunalac” Kula 05.11.2018.

Pored redovnog održavanja grada, danas je pokošena zelena površina u industrijskoj zoni i nastavljeno je krčenje pored Begejca. Pored toga očišćen je parking od šuta i zemlje kod nekadašnjeg “Kulatransa” kao i pravljenje parking prostora u ulici Ive Lole Ribara. Takođe istoj ulici se radi na orezivanju drveća, dok se u Lenjinovoj ulici radi na odvozu i sakupljanju granja. Postavlja se i LED rasveta u anforu kod “Golubarnika”

 

Piše: redakcija