JKP “Naš dom” Apatin-pregled nedeljnih aktivnosti

JKP “Naš dom” Apatin, ove nedelje započelo je radove održavanja vodovodne mreže, odnosno sanaciju nastalih kvarova na nekoliko lokacija u Apatinu, a u centru grada je vršeno uređivanje zelenih površina sakupljanjem opalog lišća. U toku radne nedelje, sprovedena je akcija odvoženja džakiranog lišća iz domaćinstava na teritoriji оpštine Apatin. U nastavku nedelje, pored redovnih radova odnošenja smeća i održavanja čistoće, vršeno je orezivanje žbunastih biljaka na šetalištu kod Dunava, ali i radovi usisavanja lišća u pešačkoj zoni u Apatinu. Naredni radni dan,
iskorišćen je za radove održavanja vertikalne saobraćajne signalizacije, dok je krajem nedelje vršeno sakupljanje opalog lišća na lokaciji kod Hrama “Sabor Svetih Apostola” u Apatinu.