JKP “Zelenilo” nastavlja sa uređenjem grada i naseljenih mesta

U naseljenom mestu Kljajićevo, radnici Odeljenja za mehanizaciju i održavanje Javnog komunalnog preduzeća „Zelenilo“ Sombor, tokom prepodneva, vršili su zamenu i popravku štafli na klupama, dok su u Romskom naselju u Bačkom Monoštoru, izvršili postavljanje novih klupa.

Na trgu Koste Trifkovića, radnici „Zelenila“, radili su na redovnim poslovima čišćenja fontane, a ujedno je vršeno i uređenje dela cvetnih površina.

Prema Planu, košenje javnih zelenih površina na teritoriji Grada Sombora, zaposleni na poslovima „Održavanje parkovskog i javnog zelenila“ nastavili su planiranom dinamikom.