JKP „Zelenilo“ Sombor nastavlja sa redovnim aktivnostima uređenja grada

Tokom današnjeg dana, radnici Odeljenja za održavanje javne rasvete, na glavnoj ulici kod fontane, otpočeli su sa postavljenjam led fenjera, dok su zamenu dotrajalih sijalica vršili u naseljenom mestu Kljajićevo.

Takođe, radnice zadužene za održavanje cvetnih površina, izvršavale su poslove skidanja precvetalih cvetova muškatli na kandelaberima. Radnici Odeljenja za održavanje parkovskog i javnog zelenila, na Vencu su vršili saniranje oštećenih stabala drveća, dok je košenje javnih zelenih površina nastavljeno planiranom dinamikom na više gradskih lokacija.