Još ima sredstava za nezaposlena lica koja žele da pokrenu sopstveni biznis

Nezaposlena lica iz opštine Kula još uvek imaju priliku da uz pomoć subvencija započnu sopstveni biznis pošto za te namene još uvek ima sredstava. Nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe za samozapošljavanje mogu podneti zahtev sa biznis planom za subvenciju za samozapošljavanje u iznosu od 200 hiljada dinara.

Opština Kula se po prvi put odlučila da na ovaj način izađe u susret zainteresovanim građanima, a javni poziv je 6. maja ove godine raspisan u saradnji sa NSZ. Rok za dodelu subvencije za samozapošljavanje ističe 15. novembra.

Kako bi mogli da konkurišu za ova sredstva nezaposlena lica sa evidencije NSZ treba da završe obuku koju je Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Sombor organizovala više puta. Naredna obuka je zakazana za 28. i 29. oktobar u prostorijama filijale NSZ Sombor.

Svi zainteresovani građani koji hoće da pokrenu svoj posao mogu se prijaviti za obuku u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje u Kuli, odnosno u kancelariji br. 2. Cilj obuke „Put do uspešnog preduzetnika“ je da se nezaposlenim licima olakša pokretanje sopstvenog posla, odnosno, sticanje neophodnih znanja i veština kako bi svoje poslovne ideje pretvorili u konkretne inicijative.

Tokom dvodnevnih obuka polaznici će se upoznati sa javnim pozivima za samozapošljavanje, postupkom registracije radnje ili preduzeća, načinom konkurisanja za bespovratna sredstva, osnovama preduzetništva, pravnim aspektom biznisa, poreskom politikom, izradom biznis plana i drugim bitnim informacijama koje su od značaja za izradu poslovne strategije i stvaranja uslova za poslovnu održivost.

Po završetku obuke polaznici stiču pravo na učešće u javnim pozivima nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje.