Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Kako gojaznost oca utiče na genetiku dece? Nova istraživanja ukazuju na ono od čega svi zaziru

Gojaznost

U pregledu objavljenom u časopisu Nature, straživačI su ispitali kako ishrana sa visokim sadržajem masti pre začeća utiče na spe**atozoide i ulogu ribonukleinske kiseline za prenos mitohondrija (mt-tRNA) u uticaju na zdravlje potomaka.

Pored Mendelovog nasleđa, očevi koriste alternativne puteve za međugeneracijski prenos informacija, uključujući kompleksan, dinamičan i ekološki osetljiv skup malih nekodirajućih RNK (sncRNA) u zrelim spe**atozoidima, koji utiču na razvoj embriona i fenotipove odraslih.

Proizvodnja spe**e uključuje spe**atogenezu i sazrevanje epididima, oba potencijalna prozora osetljivosti životne sredine.

Indeks telesne mase oca (BMI) i zdravlje potomaka

Gojaznostroditelja je značajan faktor rizika za ranu gojaznost kod dece. Analiza podataka iz Studije o životnom stilu za svakoga (LIFE) Child Studi otkrila je da je očevi BMI bio u nezavisnoj korelaciji sa indeksom telesne mase (BMI) potomaka.

Koje bolesti se prenose sa oca na decu.
Reverzibilni mehanizam

U studiji koja je uključivala mlade finske volontere, utvrđeno je da su male nekodirajuće RNK – mt-sncRNA (ribonukleinska kiselina) pozitivno povezane sa indeksom telesne mase (BMI). Nalazi sugerišu da mt-sncRNA igraju važnu ulogu u odgovoru na metaboličke izazove kod ljudi.

Zreli spe**atozoidi mogu aktivno da prenose mt-tRNA, a ovi prenosi se poboljšavaju nakon ishrane bogate nezdravim mastima. Analiza je pokazala da su mt-tsRNA prvenstveno prisutne u spe**atozoidima, podržavajući njihovu ulogu kao dinamički molekularni signali koji reaguju na promene u okruženju.

Studija pokazuje da ishrana bogata nezdravim mastima ili genetska indukcija mitohondrijalne disfunkcije kod mužjaka miševa dovodi do poremećaja homeostaze glukoze u njihovom muškom potomstvu.

Ovo je povezano sa akumulacijom mt-tRNA u zrelim spe**atozoidima, koji se prenose u jajne ćelije pri oplodnji, što rezultira izmenjenom transkripcijom gena u ranim embrionima. Ovaj reverzibilni mehanizam sugeriše da metaboličko zdravlje oca može uticati na potomstvo putem mitohondrijalnih signala.

Tagovi:
Pročitajte još: