“Kako prepoznati diskriminaciju u radu” tema održane obuke za predstavnike lokalne samouprave

U Velikoj sali Skupštine grada Sombora u petak 28. juna 2019. god.  održana je obuka za predstavnike lokalne samouprave na temu „Kako prepoznati diskriminaciju u radu“.

Obuka je organizovana u okviru dvogodišnjeg projekta „Jačanje lokalnih antidiskriminacionih kapaciteta i institucionalnih kapaciteta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti“ podržanog od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Učešće na obuci su uzeli predstavnici gradske uprave  kao i lokalnih javnih preduzeća i ustanova grada Sombora. Prisutne je pozdravila  predsednica Skupštine grada Sombora Ljiljana Tica koja je istakla:

„Cilj ovog projekta je unapređenje ljudskih i manjinskih prava i društvene uključenosti marginalizovanih grupa u Republici Srbiji i smanjenje broja slučajeva diskriminacije pred lokalnim opštinskim organima i javnim institucijama na lokalnom i centralnom  nivou.“

 Projekat obuhvata tri grupe aktivnosti: aktivnosti koje se odnose na jačanje institucionalnih kapaciteta službe Poverenika, aktivnosti koje se odnose na unapređenje rada lokalnih samouprava u polju prepoznavanja i suzbijanja diskriminacije, kao i aktivnosti koje se odnose na promociju rada i institucije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

U 2018. godini obučeno je oko 140 predstavnika 7 lokalnih samouprava, dok je u 2019.  godini predviđena obuka za preostalih 160 predstavnika lokalnih samouprava u 8 opština Srbije.

Opštini tj. gradu koji u okviru svojih nadležnosti na najbolji način sprovede konkretne aktivnosti koje su uticale na suzbijanje diskriminacije u svojoj sredini uručiće se i ove godine Godišnja nagrada za opštinu/ grad jednakih mogućnosti.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću