KCS dobio najsavremeniji aparat za dijagnozu leukemije

Klinički centar Srbije (KCS) dobio je najsavremeniji, potpuno digitalizovan protočni citometar, aparat koji služi za dijagnostiku leukemije, limfoma, imunoloških poremećaja, a koristi se i za praćenje efekata terapije.

Kako je navedeno na sajtu KCS-a, novi aparat može da analizira gotovo dvostruko više parametara nego stari.

Koristi se i za procenu kvaliteta uzorka matičnih ćelija iz periferne krvi za transplantaciju i za određivanje preciznog vremena prikupljanja matičnih ćelija bolesnika odnosno donora. Pored toga, na novom citometru može da se prati i odgovor na primenjenu imunosupresivnu terapiju kod bolesnika sa transplantiranim srcem.

Aparat, koji omogućava Kliničkom centru Srbije da postane regionalni centar za ovu vrstu dijagnostike, nabavljen je sredstvima Ministarstva zdravlja, koje je za ovu namenu izdvojilo 27 miliona dinara.

Novi protočni citometar, instaliran je u Laboratoriji za imunofenotipizaciju i protočnu citometriju Klinike za hematologiju Kliničkog centra Srbije.

Novi aparat omogućava analizu velikog broja ćelija uzorka u kratkom vremenskom periodu, odnosno daje mnogo šire i detaljnije informacije o ćelijskom sastavu ispitivanog uzorka, a sve to omogućava brzo dobijanje rezultata i postavljanje tačne dijagnoze.

Bolji protočni citometar od ovog ne postoji u kliničkoj praksi ni u jednoj bolnici u svetu. Na njemu može da se analizira 10 parametara, za razliku od do sada korišćnog koji je mogao da analizira šest parametara.

Preuzeto: republika.rs