Kolčenje uzurpiranih atarskih puteva u Bačkom Monoštoru, Staparu i Doroslovu

Odeljenje  za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Sombora izdalo je saopštenja za javnost o kolčenju atarskih puteva u Bačkom Monoštoru, Staparu i Doroslovu.

U Bačkom Monoštoru dat je nalog za kolčenje – omeđavanje atarskog puta broj katastarske parcele 7265 u k.o. Bački Monoštor, 18.09.2019. godine sa početkom u 10,00 časova.

U Staparu dat je nalog za kolčenje – omeđavanje atarskog puta broj katastarske parcele 3521, 3161, 3172, 3173, 3174,3199, 3200 i 3280 u k.o. Stapar, 19.09.2019. godine sa početkom u 10,00 časova.

U Doroslovu dat je nalog za kolčenje – omeđavanje atarskog puta broj katastarske parcele 2987, 3575 i 3603 u k.o. Doroslovo, 20.09.2019. godine sa početkom u 10,00 časova.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, kolčenje će se odložiti za jedan od narednih dana kada vremenski uslovi to dozvole, o čemu će svi vlasnici parcela sa leve i desne strane atarskih puteva gde će se vršiti kolčenje biti blagovremeno obavešteni.

Kolčenje će izvršiti firma „Top geo“ Beograd.

Originalna saopštenja sa skicama atarskih puteva i spiskovima vlasnika parcela pogledajte u segmentu Aktuelnosti/Saopštenja, rešenja i drugi akti.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću