Kompanija “Spilit” otvorila pogon preduzeća u Somboru

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, pomoćnik gradonačelnice za oblast kulture i informisanja Branislav Svorcan i šef kabineta gradonačelnice Ljiljana Mirić obišli su novootvoreno preduzeće „Spilit“ u Somboru.

Preduzeće „Spilit“ radi u okviru „Nefa“ grupacije i u Somboru su sa radom krenuli 18. marta. Trenutno je zaposlena jedna smena radnika koja radi na sklapanju tapaciranog nameštaja. Sav nameštaj sprema se za izvoz u Mađarsku.

Menadžment fabrike planira u narednom periodu da zaposli oko stotinu radnika, kako bi se zaokružio proizvodni proces ovde u Somboru.

Direktor „Spilit“ fabrike u Somboru Marijan Bogdanović je istakao da se trenutno u fabrici sklapaju delovi koji stižu iz Vranja, a u narednom periodu kada zaposle i obuče dovoljan broj radnika svi delovi nameštaja će se ovde i proizvoditi i sklapati.

„Zadovoljni smo kvalitetom radne snage, s obzirom da se radi o ljudima koji su spremni da uče i prema našem planu ispunili su sve uslove za ozbiljan posao. Sve planove i naša očekivanja u proizvodnji su premašili tako da možemo da krenemo sa sledećom fazom“ istakao je generalni direktor preduzeća „Spilit“ Ivan Tripković.

Gradonačelnica Sombora je izrazila zadovoljstvo zatečenim stanjem u novootvorenoj fabrici i ponudila svu logističku pomoć grada.

„Svako radno mesto za nas je dragoceno te iz tog razloga možete računati na punu podršku grada, kako pri dobijanju subvencija i konkurisanju za iste kod viših instanci, tako i za sve ostale tehničke stvari na koje možemo uticati“ istakla je gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović .

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću