Konferencija “Saradnjom do održivog razvoja – Agenda 2030 – Novi Sad”

U  ponedeljak 30.09.2019. godine u Novom Sadu je održana konferencija pod nazivom  “Saradnjom do održivog razvoja – Agenda 2030 – Novi Sad”. Ova konferencija je deo regionalnog projekta „Socijalna prava za osetljive grupe“ (SoRi)), Nemačke razvojne saradnje, koji sprovodi the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,, i njegovih partnera, Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu u saradnji sa Pokrajinskim Sekretarijatom za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) i Grada Novog Sada.

Na konferenciji je govorila i predsednica Stalne konferencije gradova i opština i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović koja je, poželevši dobrodošlicu učesnicima ovog drugog skupa po redu, istakla:

“Kada su članice UN-a usvojile Agendu 2030 u septembru 2015. godine, bilo je jasno da je za postizanje njenih ciljeva održivog razvoja neophodno uključiti sva tri nivoa vlasti – globalni, nacionalni i subnacionalni, odnosno lokalni.

Ova aktivnost za cilj ima doprinos senzibilizaciji i podizanju svesti o Agendi 2030 i lokalizaciji ciljeva održivog razvoja, te je namera da  se kroz diskusiju sa zainteresovanim stranama napravi osvrt na važne teme u ovoj oblasti i predstave dobri primeri prakse.“

Agenda 2030 UN – Globalna razvojna agenda sadrži 17 ciljeva održivog razvoja, koji su proistekli iz Milenijumskih ciljeva razvoja i koji se međusobno prožimaju kroz sve tri dimenzije održivog razvoja – ekonomsku, ekološku i socijalnu.

Ostvarenje ciljeva održivog razvoja zahteva anagažovanje sva tri nivoa vlasti: globalni, nacionalni i subnacionalni (lokalni).  Imajući u vidu da se ostvarenje ciljeva održivog razvoja osnovno događa u lokalnim zajednicama jer su one najbliže građanima, konstatovano je da je potrebno njihovo ugrađivanje u svakodnevne aktivnosti lokalne zajednice i planska dokumenta na nivou jedinica lokalne samouprave.