Konkurs za dodelu priznanja “Avram Mrazović” od 15. septembra do 10. oktobra

Grad Sombor i ove godine dodeliće priznanja „Avram Mrazović“ zaslužnim prosvetnim radnicima iz ustanova obrazovanja.

Кonkurs je otvoren od 15. septembra do 15. oktobra 2021. godine, a prijave mogu podnositi osnovne, srednje škole i predškolska ustanova, za vaspitače, nastavnike i profesore iz svoje ustanove i to na osnovu predloga nadležnog organa predškolske ustanove, odnosno nastavničkih veća osnovnih i srednjih škola.

Prijava sa obrazloženjem o ostvarenim rezultatima u obrazovno-vaspitnom radu koje je ostvario kandidat, sa prilozima, predaje se na šalterima 11 i 12 Uslužnog centra Gradske uprave grada Sombora, Trg cara Uroša 1, sa napomenom da je za Кonkurs za dodelu priznanja „Avram Mrazović“.

Кonkurs je dostupan na sledećem linku:
https://www.sombor.rs/aktuelnosti/konkursi/konkurs-za-dodelu-priznanja-avram-mrazovic-prosvetnim-radnicima-iz-ustanova-obrazovanja-sa-teritorije-grada-sombora-za-2021-godinu/