Konkurs za dodelu Stipendija

Na osnovu člana 3.stav 3. i 5. Odluke o uslovima i načinu stipendiranja studenata deficitarnih struka sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci (Službeni  list opštine Odžaci“ br. 13/2015), Komisija za sprovođenje  Konkursa za dodelu stipendija  studentima deficitarnih  struka,  raspisuje K O N K U R S za dodelu stipendija studentima deficitarnih struka sa prebivalištem na teritoriji opštine odžaci za školsku 2016/2017. godinu. Kako se navodi, Opštinsko veće opštine Odžaci  u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu stipendiranja studenata deficitarnih struka sa prebivalištem  na teritoriji opštine Odžaci utvrđuje sledeće deficitarne struke: Dipl.ing.elektrotehnike, Dipl.ing.mehatronike, Master mehatronike, Dipl.farmaceut, Profesor matematike, Profesor elgleskog jezika, Dipl.ing.geodezije, Master geodezije, Profesor fizike, Diplomirani inžinjer mašinstva, Doktor medicine, Diplomirani stručnjaci informacionih tehnologija. Predsednik opštine će u skladu sa članom 3.stav 1. Odluke o uslovima i načinu stipendiranja studenata deficitarnih struka sa prebivalištem  na teritoriji opštine Odžaci , nakon završetka Konkursa, utvrditi  broj stipendija po deficitarnim strukama i visinu novčanog mesečnog iznosa stipendije, prema raspoloživim sredstvima u budžetu Opštine Odžaci za odgovarajuću godinu.