Konkurs za pismene sastave na temu narodnih običaja Podunavskih Švaba

Fondacija za zaštitu zavičajnog nasleđa Podunavskih Švaba “Zavičajna kuća” iz Sremskih Karlovaca raspisala je konkurs za izbor najboljeg pismenog rada (sastava) na temu “Narodni običaji Podunavskih Švaba i razvoj dobrosusedskih odnosa”. Radovi se šalju do 15. oktobra.

Pismeni sastav treba da promoviše tradicionalnu kulturu Podunavskih Švaba, dobrosusedske odnose i suživot sa drugim i drugačijim.

Na konkursu mogu učestvovati mladi između 15 i 21 godine starosti.

Pismeni sastav ne sme da bude duži od 4 strane formata A4, odnosno ne više od 8.000 karaktera. Radovi sa više karaktera ne ulaze u konkurenciju za dodelu narade.

Radove dostavljati na adresu: Fondacija “Zavičajna kuća”, Andreja Volnog 1A, 21205 Sremski Karlovci, Srbija, sa naznakom “Za pismeni sastav – ne otvarati”.

Prispele i prihvaćene radove oceniće stručni kolegijum, a odluku o dodeli nagrade će doneti Upravni odbor Fondacije.

Fondacija će nagraditi tri prvoplasirana rada. Autori tri prvoplasirana rada će dobiti odgovarajuću diplomu na srpskom i nemačkom jeziku i knjige autora iz zajednice Podunavskih Švaba (na srpskom ili nemačkom jeziku) koje promovišu tradicionalnu kulturu Podunavskih Švaba, dobrosusedske odnose i suživot sa drugim i drugačijim.

Tri prvoplasirana rada će Fondacija, kao izdavač jedinog časopisa na nemačkom jeziku u Srbiji “Fenster”, objaviti u jednom od svojih narednih brojeva.

Autori deset najuspešnijih radova će biti pozvani u Sremske Karlovce 23. i 24. novembra, radi upoznavanja i druženja. U toku boravka u Sremskim Klovcima biće organizovan razgovor sa aktivistima Fondacije i jednim piscem, kao i radionice na teme iz konkursa. U tom vremenu će biti organizovano upoznavanje Sremskih Karlovaca i upoznavanje sa mladim Sremskokarlovčanima koje interesuje ova tema. Putne troškove (voz, autobus) i troškove boravka u Sremskim Karlovcima podmiriće Fondacija.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na završnoj svečanosti 24. novembra, kada će biti dodeljene diplome i nagrade. Kao deo završne svečanosti biće organizovan manji koncert sa muzikom koju mladi vole, neguju i rado slušaju.

Konkurs je objavljen na sajtu Fondacije www.zavicajnakuca.com, u delu oglasna tabla, gde se može videti više informacija.

Izvor: Radio Odžaci