Konkurs za prijavu projekata/programa u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine

Pozivaju se nevladine organizacije – udruženja građana u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine, koja su registrovana na teritoriji opštine Kula, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na tom području kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (udruženja), kao i udruženja žena čiji projekti/programi u konkursnoj prijavi predstavljaju ženski aktivizam u oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine da podnesu prijave projekata/programa, u cilju izbora udruženja kojima će biti dodeljena sredstva za njihovu realizaciju iz budžetskog Fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Kula, po Programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Kula za 2018. godinu sa pozicije 4.1. Finansiranje ekoloških programa i projekata NVO po konkursu u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara i pozicije 4.2. Finansiranje ekoloških programa i projekata NVO po konkursu sredstva mesnog samodoprinosa MZ Ruski Krstur u ukupnom iznosu od 20.000,00 dinara za udruženja sa teritorije MZ Ruski Krstur.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati ovde.

Prijavu za konkurs možete preuzeti ovde.

Izvor: kula.rs