Konkurs za projekte iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa

Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Republike Srbije raspisalo je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2019. godini.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu Ministarstva kulture i informisanja i otvoren je do 11. februara.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, fizička lica, kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74 Zakona o kulturi.

Prijave se podnose na konkursnom formularu koji se može preuzeti sa sajta Ministarstva:

http://www.kultura.gov.rs/cyr/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-iz-oblasti-digitalizacije-kulturnog-nasledja-i-savremenog-stvaralastva-u-republici-srbiji-u-2019–godini

Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja