Konkurs za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u Vojvodini

Zemljoradničke i poljoprivredne zadruge u Vojvodini do 16. marta mogu da se prijave na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Konkurs je raspisan za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opremu za prerađivačke kapacitete. Za tu namenu predviđeno je 50 miliona dinara.
Konkurs je namenjen zadrugama sa teritorije AP Vojvodine, mogućnost konkurisanja imaju zadruge koje su uskladile dokumentaciju sa novim zakonom o zadrugama i koje su ispunile obaveze u prethodnim godinama.

Izvor: RTV