Kontrola komunalnog reda u somborskim selima

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora nastavlja redovne mesečne kontrole komunalnog reda u somborskim selima.

U toku meseca juna 2019. godine, putem komunalne policije, vršiće se kontrola komunalnog reda u skladu sa važećim propisima, u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora.

Nadzor će se, u mesecu JUNU 2019.godine, vršiti po sledećem rasporedu:

04.06. A. Šantić i Sv. Miletić
05.06. Stapar i Doroslovo
06.06. Čonoplja, Telečka i Kljajićevo
10.06. Gakovo i Rastina
13.06. Stanišić i Riđica
17.06. B. Breg i Kolut
19.06. B. Monoštor
20.06. Bezdan
Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću