Košenje zelenih površina na više lokacija u Somboru

Radnici somborskog „Zelenila“, tokom današnjeg prepodneva radili su na košenju javnih zelenih površina u Rokovačkoj šumici i na Bezdanskom putu. Svakodnevne aktivnosti orezivanja drvoreda prema nalozima građana uradili su na Staparskom putu i u Konjevićevoj ulici, gde je takođe izvršeno i iveranje panjeva.

Žene zadužene za održavanje parkovskog zelenila vršile su sadnju prolećne cvetne rasade na kružnom toku na Vojvođanskoj ulici i ispred crkve u parku Heroja.