Kosidba zelenih površina na dečijim igralištima, zamena sijalica i uređivanje cvetnih površina

Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“, otpočelo je danas košenje zelenih površina na dečijim igralištima, kako bi najmlađim sugrađanima obezbedili prijatan boravak na istima sa početkom toplih prolećnih dana.

Žene zadužene za obavljanje poslova na održavanju parkovskog zelenila, poput okopavanja i plevljenja cvetnih površina, radile su i na drugim zadacima, kao što je košenje trave oko cveća na Trgu cara Lazara.

Odeljenje za „održavanje javne rasvete“ izvšilo je zamenu sijalica ispred Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vencu vojvode Stepe Stepanovića, kao i na drugim lokacijama u gradu.
Prijave kvarova građani mogu da urade na broj telefona JKP „Zelenilo“ – 025/418-948, lokal 131 ; putem mejl adrese javna.rasveta@zelenilosombor.co.rs i u kancelarijama MZ.

Izvor: JKP “Zelenilo” Sombor