Lokalna samouprava omogućila izgradnju Hrama u Bezdanu

Zahvaljujući odvojenim sredstvima od strane lokalne samouprave Grada Sombora, u Bezdanu počinju radovi na zidanju hrama.

Lokalna samouprava Grada Sombora odvojila je novčana sredstva koja su inicirala nastavak gradnje hrama „SV.VMČ.KN.LAZARA I SV.SRP.MUČENIKA” u Bezdanu.

Zahvaljujući ovim sredstvima, a uz pomoć ostalih donacija i priloga meštana, plan je da do kraja godine hram bude ozidan do konstrukcije krova.

Predstavnici Odbora za izgradnju hrama „Lazarica“ i meštani Bezdana izrazili su zahvalnost lokalnoj samoupravi, jer bez obezbeđenih sredstava bi bilo nemoguće planirati i početi zidanje hrama u Bezdanu.

Zadovoljstvo je prisutno i u lokalnoj samoupravi gde smatraju da izgradnja ovakvih spomenika kulture predstavlja našu obavezu i doprinosi negovanju i očuvanju naše kulturne baštine.