Matične ćelije dobijene liposukcijom sala

Salo isisano liposukcijom sa bokova ili stomaka, moglo bi primenom nove tehnologije da postane nov izvor matičnih ćelija, poručuju američki stručnjaci sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Stenford.

Oni su utvrdili da nedozrele masne ćelije odstranjene liposukcijom mogu lako da se transformišu u “indukovane pluripotentne matične ćelije”, ili IPS ćelije. Sa tim masnim ćelijama lakše se radi nego sa ćelijama kože koje su dosad obično korišćene za dobijanje IPS ćelija.

Ćelije IPS proizvode se pomoću gena koji ih vraćaju unazad – na nezreliju razvojnu fazu, u kojoj su podložne preoblikovanju. U tom stanju one mogu biti usmerene da postanu ćelije srca, koštanog tkiva, mozga ili bilo kog drugog organa.

” Ćelije nedozrelog sala bliže su embrionskom statusu od ćelija kože, zbog čega ih je lakše reprogramirati”, naglašava vođa istraživanja Ning Suen.

Stručnjaci nastoje da stvore zalihe IPS ćelija kako bi ih koristili u istraživanjima, a jednog dana i za lečenje bolesti. 

Osim što omogućava stvaranje velikog broja IPS ćelija, salo dobijeno liposukcijom štedi i vreme u odnosu na fibroblaste, odnosno ćelije kože.

Matične ćelije dobijene iz sala mogu odmah da se reprogramiraju, dok fibroblaste pre toga treba gajiti u laboratorijama tokom tri ili više nedelja.

Preuzeto: Stetoskop.info