Mezomorf plan vežbanja i ishrane

Ljudi koje je genetika srećila imaju mezomorf građu. To su ljudi sa atletskim telom, njihove kosti nisu ni velike ni male. Ukoliko se bave sa sportom imaju odlične proporcije i dosta mišića. Ljudi ove građe lako održavaju svoje telo u formi. Oni brzo mogu da srede liniju, ali mogu brzo i da se zapuste. Poznate dame sa takvom građom su Rihanna, Hally Berry, Katie Holms…

Kako bi održali svoju liniju, odnosno mišiće, ljudi sa ovakvom građom moraju da imaju dobro balansiranu ishranu koja se sastoji od 40% ugljenih hidrata, 30-40% proteina i 20-30% masti. Ova građa ukoliko želi da smanji telesnu težinu mora da jede manje od preporučenog.

Muškarci koji imaju ovu građu su pravi srećnici jer im je priroda dala dovoljnu količinu mišića, imaju idealnu konstituciju. Treningom vrlo lako postižu ciljeve. Preporučuje im se da za vreme treninga rade 3 različite mišićne grupe, 3-4 serije do 15 ponavljanja.

Žene koje smatraju da su dovoljno mišićave, trebalo bi da rade trening snage 3 puta nedeljno, sa manjim opterećenjem – više ponavljanja. Žene mezomorfi imaju prilično jake noge i razvijene mišiće butina, pa se preporučuje rad sa manjim opterećenjima.

Piše: Mirjana Đerić