Mladi kao budućnost naše zemlje

Mladi, kao bitan faktor budućnosti i napretka naše države, moraju imati razvijenu svest o značaju svoje prisutnosti u svim sferama društva. Značajno je napomenuti da mladima treba podrška u pravljenju prvih koraka ka nekom uspehu. U celokupnom procesu bitan je osećaj pripadnosti u društvu.

Na neki način situacija je krenula da se menja. Ne tako brzo, ali pomak postoji. Mladi ljudi, koji su zainteresovani za napredak i uspeh u svojim interesnim oblastima, svoj put grade kvalitetno i dugoročno. Potrebno je napomenuti da je velika nezainteresovanost mladih ljudi za kulturno stvaralaštvo. Naše društvo nema usađenu kulturu posecivanja pozorišta, galerija, muzeja,pa otud i sadašnje stanje, kaže Filip Cvetković saradnik u nastavi na Fakultetu primenjenih nauka i saradnik Kancelarije za mlade. Boljitak je u povezanosti kulture sa obrazovanjem.

Mladih kvalitetnih ljudi u našoj državi ima. Potrebno im je dati šansu, kako bi se dokazali na određenim poljima. Često se dešavaju greške sa neadekvatnim kadrovima. Takav vid vođenja doprinosi gubitku resursa, kvaliteta, neefikasnom radu i nezadovoljstvu. Mi smo ti koji  biramo budućnost u ovoj zemlji. Uz implementaciju javne politike naša zemlja može biti bolje mesto za život svakog mladog čoveka. Dijalog, na lepo utemeljenom planu za uključivanje mladih u celokupan sistem, može pomoći napretku njihovog položaja. Energija mladosti pruža bolje rezultate, ali nesmemo zanemariti iskustvo starijih oko nas, koji uz kvalitetan rad i mentorstvo sa mladima mogu doprineti bržem i efikasnijem postizanju ciljeva.

Izvor: republika.ra