Monografija “Zemljište, poljoprivreda i ruralni razvoj grada” uzor kako treba predstaviti svoju teritoriju

Gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović sa saradnicima, danas je u Edukativnom centru PSS Sombor  prisustvovala promociji knjige – monografije „Zemljište, poljoprivreda i ruralni razvoj grada Sombora“ autora Vladimira Sabadoša dipl. ing poljoprivrede i njegovih saradnika.

Monografija „Zemljište, poljoprivreda i ruralni razvoj grada Sombora“ je štampana na 468 strana, ima 16 poglavlja,  123 potpoglavlja, 24 karte, 53 tabele, 117 grafikona, 442 fotografije i  130 navoda literature i predstavlja monumentalno izdanje koje će poslužiti kako poljoprivrednim proizvođačima, tako i Gradskoj upravi, investitorima, ali i svima koji su zainteresovani da nešto o ovoj temi nauče.

Pozdravljajući prisutne goste na promociji, gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je istakla „Dobiti jedno ovako kapitalno delo od velikog je značaja, pre svega za lokalnu samoupravu, ali isto tako i za sve one koji se bave poljoprivredom, za sve one koji imaju ideje da investiraju u nešto pored poljoprivrede, jer kroz ovo delo jasno možemo da vidimo da potencijala i potrebe za radom i razvojem ima u svakom od ovih segmenata.“

Zahvalivši se autoru i njegovim saradnicima gradonačelnica Golubović je istakla da   ovo delo prikazuje sve potencijale koje Sombor ima, ali i nedostatke, koji stvaraju jednu sliku i ukazuju na ono što možemo da menjamo i poboljšamo.

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Mladen Petković je istakao da ova knjiga predstavlja jedan presek situacije na teritoriji grada Sombora i treba da predstavlja uzor svim lokalnim samoupravama, našim gradovima i okruzima kako treba da predstave svoju teritoriju, da naprave jedan presek stanja, da se vidi gde se nalazimo u datom trenutku i da nam to bude osnov za sliku gde želimo da stignemo, kao i osnov za izradu nekih strateških dokumenata.

O knjizi su na promociji govorili  koautori prof. dr Miroslav Malešević i prof. dr Žarko Ilin, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu Novosadskog univerziteta, kao i sam autor dipl. ing. poljoprivrede Vladimir Sabadoš, direktor PSS Sombor.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću